Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kawiarenka Królewska funkcjonuje codziennie w godzinach od 8 do 14. Codzienny utarg to średnio 200 zł, z czego 100 zł stanowi zysk. Do tej pory zysk był przeznaczany na zakup kolejnego sprzętu, urozmaicone półprodukty, a z czasem na atrakcyjne spędzanie przez założycieli wolnego czasu, jak wyjście do kina czy wycieczka za miasto. Po trzech miesiącach […]

Read More Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kolejny projekt zakończony!

FI w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” zrealizowała projekt „Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy” a mianowicie przetestowała innowacyjny model  Spółdzielni Uczniowskiej Kawiarnia Królewska w ZSS Szkole Przyspasabiającej do pracy w Świdnicy. Test wypadł celująco. W pracę kawiarenki zaangażowała się cała społeczność szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy /sponsorzy, którym szczególnie w imieniu uczniów chcielibyśmy podziękować za […]

Read More Kolejny projekt zakończony!

Kosmiczny ogród zakończony

FI zakończyła realizację projektu „Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”. Zadanie – prowadzenie Oddziału Pierwiosnków – przekazała Gminie Wałbrzych. Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte (patrz galeria zdjęć), a działania w oddziałach przedszkolnych są kontynuowane. Zanim się rozstaliśmy Pierwiosnki odwiedziły ZOO w Łącznej i we Wrocławiu, zwiedziły Oceanarium, wzięły udział w […]

Read More Kosmiczny ogród zakończony