Galeria

Fotograficzne relacje z wybranych realizacji projektów

„Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”, miejsce realizacji: wałbrzyskie szkoły podstawowe nr 5,9,17,23; termin realizacji: 01.01.2017 – 30.06.201818.08.

Jedna trzecia projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” już za nami.
Co się zadziało: uczniowie spędzili ferie zimowe bardzo pracowicie, m.in. budowali globusy, nadrabiali
zaległości w pisaniu, czytaniu i liczeniu, konwersowali w języku angielskim i niemieckim.
Wiosną wyruszyli na wyprawy badawcze, z których przynieśli materiał do badań i spostrzeżenia na temat zrównoważonego rozwoju gminy. Odwiedzili Explorapark i Humanitarium. Zainteresowani budową dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej odwiedzili szkoły zawodowe, w tym PWSZ w Wałbrzychu, wzięli udział w warsztatach około-hotelarskich i gastronomicznych w Kompleksie Dworzysko w Szczawnie-Zdroju.

 

„Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”
miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe przy ZSP nr1 w Wałbrzychu
termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

19.09. Połowa projektu „Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzychu” już zrealizowana. Dzieci z oddziału Pierwiosnki, poza realizacją podstawy programowej, wzięły udział w licznych imprezach, zarówno na terenie przedszkola: bale, czy przedstawienia, jak i poza nim: wycieczkach do kina, teatru, Exploraparku czy ZOO.