Przedłużenie projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na większości obszarów życia codziennego, w tym też na edukację. Co za tym idzie wpłynęła także na realizację przez Beneficjenta zadań w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” Placówka przeszła na nauczanie zdalne i w pierwszej kolejności musiała zadbać o komunikację z uczniami (głównie o zaopatrzenie uczniów w narzędzia TIK)
Stąd zaplanowana liczba godzin projektowych na rok 2020 nie została zrealizowana. Okresu realizacji projektu został wydłużony o 3 miesiące czyli do 31.03.2020 r.

Grudzień 29, 2020