Projekt zakończony

Projekt  „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” się zakończył.

W okresie 11 miesięcy w Oddziale Niedźwiadki była realizowana podstawa programowa oraz zajęcia dodatkowe w 2-ch strefach: Science i Art. W Science, podczas nauki kodowania i gry w szachy dzieci nabyły pierwsze, kluczowe kompetencje matematyczne i TIK, w strefie ART, bawiąc się słowem, grając i śpiewając nabyły uniwersalne kompetencje z komunikacji, kreatywności oraz ekspresji twórczej.  Do realizacji zajęć Fundacja zakupiła i przekazała placówce niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, m.in.tablety, roboty czy sztalugi. Na podsumowanie działań projektowych dzieci przedyskutowały tekst z ZOO w Łącznej o Zrównoważonym rozwoju Ziemi, którego granice wytrzymałości już zostały przekroczone. Otrzymały dyplomy i upominki.