Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ

Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020
Kwota dofinansowania projektu: 253 022,75
Cel projektu: Podniesienie kluczowych oraz uniwersalnych na rynku pracy kompetencji przez 122 uczniów oraz cyfrowych i dodatkowych do pracy z uczniami i rodzicami przez 17 nauczycieli.

Regulamin uczestnictwa
zał.1 deklaracja
zał.2 kwestionariusz
zał.3 zgoda na wizerunek
zał.4 RODO uczeń

Luty 14, 2019