Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

01 września 2018 roku  FI w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” w ramach RPO DŚ, Priorytetu X Edukacja, Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, dofinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku.


W związku z tym na terenie Gminy Jedlina Zdrój, w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczak z oddziałami Gimnazjum przy ul. Jana Pawła II 5 (SP) jest tworzone Przedszkole Samorządowe, a w nim pierwszy Oddział Przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5  lat. Rozpocznie w nim edukację 24 dzieci – mieszkańcy Jedliny-Zdroju.
Rekrutację do projektu przeprowadzą pracownicy SP w dniach 03-06.09. Stąd dokumenty rekrutacyjne są do pobrania ze strony www szkoły i FI oraz sekretariatu SP.
Komisja Rekrutacyjna zbierze się w SP 07.09.2018. Po spotkaniu na tablicy ogłoszeń SP wywiesi listę zakwalifikowanych do projektu dzieci.
O przyjęciu dziecka do projektu, w szczególności decyduje:
– status rodziny ( rodzina dysfunkcyjna, objęta pomocą społeczną,  bezrobotni rodzice itp.)
– fakt, iż nie korzystało dotąd z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego
– zamieszkanie na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:
– realizacja założeń podstawy programowej,
– zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje TIK, matematyczne, naukowo-techniczne,
– zajęcia dodatkowe-artystyczne: teatralne, chóru i komunikacji w języku obcym,
– zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: korekcyjne, logopedyczne, rewalidacyjne.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Regulamin PMW
zał.1 deklaracja uczestnictwa PS
zał.2 zgoda na przetwarzanie danych PS
zał.3 zgoda na wizerunek PS