Debata o klimacie na zakończenie projektu

Uczniowie z wałbrzyskich szkół  PSP nr 23, PSP nr 9, PSP nr 5 oraz PSP nr 17, uczestniczący w projekcie „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” debatowali o klimacie.

Debatę organizowała PSP nr 17. Debata dotyczyła zmian klimatu w Gminie Wałbrzych, a prezentacje uczniowie opracowali w ramach zajęć projektowych MultiScience Zmiany Klimatu.

Wnioski? Klimat zmienia się, jednak jego zmiany są dość gwałtowne. Aby móc stwierdzić fakt, czy wałbrzyski klimat ociepla się czy ochładza, należałaby przeprowadzić badania długofalowe i bardziej profesjonalne. Obserwacje danych z ostatnich 2-3 lat sugerowałyby, że mieliśmy chłodniejsze wiosny i lata.