Dwa projekty – informacje do pobrania

Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Wałbrzych, otrzymała dofinansowanie na dwa projekty, które będzie realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.


Projekty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”
miejsce realizacji: wałbrzyskie szkoły podstawowe nr 5,9,17,23
termin realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018
cele projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych i nabycie właściwych postaw na rynku pracy przez 742 uczniów oraz kompetencji cyfrowych i dodatkowych do pracy z uczniami i rodzicami przez 50 nauczycieli.
2. „Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”
miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe przy ZSP nr1 w Wałbrzychu
termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017
cele projektu: zwiększenie o 15 liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Wałbrzych, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie  kluczowych kompetencji 45 dzieci w wieku przedszkolnym oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez 6 nauczycieli.

Dokumenty do pobrania:

regulamin SP
zał.1 deklaracja uczestnictwa SP
zał.2 zgoda na przetwarzanie danych SP

zał.3 zgoda na wizerunek SP
Regulamin PS
zał.1 deklaracja uczestnictwa PS
zał.1 deklaracja uczestnictwa PS

zał.3 zgoda na wizerunek PS