Erasmus+ Pierwsze spotkanie

Za nami już pierwsze spotkanie parterów projektu UTP, który realizujemy w ramach programu Erasmus+

SAMSUNG

W styczniu, w dniach od 11 do 14 Fundacja Incpetum wzięła udział w spotkaniu partnerów projektu UTP.

Przez całe dwa dni wymienialiśmy  informacje na temat działań w naszych organizacjach, metod pracy, dobrych praktyk, planów na przyszłość. W międzyczasie poznaliśmy pracowników Irlandzkiego Departamentu Edukacji, którzy są również zaangażowani w realizację działań projektowych,  złożyliśmy wizytę nauczycielom  Collinstown Park Community College. Opowiedzieli nam w jaki sposób i jakimi metodami inspirują uczniów do pracy, w jakie projekty proponowane przez państwo się angażują.  Następnie zwiedziliśmy Institute Technology Tallaght, który specjalizuje się w nauczaniu IT ale w różnych tematach jak np. aranżacja wnętrz.

SAMSUNG

W tym miejscu podejmowane są różne próby aktywizacji uczniów do nauki IT i to bez względu na wiek i płeć. Właśnie przy nas pracownicy Business Community Network przygotowywali się do  testowania  nowej metody pracy z  dziewczętami, by zachęcić je do nauki  IT.  O ich skuteczności dowiemy się na II-gim spotkaniu.

Luty 15, 2015