Jesteśmy w Erasmus+

Jesteśmy partnerem projektu w ramach Erasums+. Zaczęliśmy wspólną działalność od początku października 2014 roku. Dzisiaj przedstawiamy szczegóły.

erasmus-plus-in-detailen-140108070311-phpapp02-thumbnail-4

Od 1 października 2014 roku  jako partner rozpoczęliśmy realizację projektu „Unlocking Talent and Potential” w ramach programu Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, ścieżka: Strategic Partnerships for school education. Czas realizacji projektu to 01.09.2014 – 31.08.2016

Liderzy projektu: Schools Linking Network; 125 Thornton Rd, Bradford, West Yorkshire UK

Partnerzy:

1. South Dublin County Partnership; Unit D, Nangor Rd Business Park, Clondalkin, Ireland

2. Baltic Regional fund; Riga Latvia

3. Fundacja Inceptum

Cele:

– zbudowanie lokalnych partnerstw pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami w całej UE

– przybliżenie uczniom szkół podstawowych realnego życia w obszarze pracy

– zaadoptowanie praktyk z przedsiębiorczości

Temat: Nauka przedsiębiorczości poprzez zdobywanie przez uczniów szkół podstawowych kompetencje z  przedsiębiorczości i zdolności do zatrudnienia; poradnictwo zawodowe w kontekście lokalnego rynku pracy.

Fundacja Inceptum jest odpowiedzialna za rozpowszechnienie modelu UTP lokalnie regionalnie, krajowo i w państwach UE oraz organizację konferencji podsumowującej projekt.

Opis modelu UTP

Zajęcia, warsztaty z przedsiębiorcami, którzy mają za zadanie zmotywować uczniów do konkretnej pracy. Poznają charakter pracy na poszczególnych stanowiskach, kreują własne  pomysły związane z danym biznesem (udoskonalają lub zmieniają obecny stan rzeczy), poddawani są ocenie/krytyce ze strony menadżerów, dowiadują się w czym są dobrzy, jaki mają potencjał i talenty. Szkoła wzbogaci się o program oparty na rzeczywistych doświadczeniach i rezultatach. Przedsiębiorstwo rozpocznie współpracę ze środowiskiem, pozyska nowe pomysły lub udoskonalenie w pracy.

01.11.2014 jako Partner rozpoczęliśmy współpracę z S.I.E.P. asbl, Service d’Information sur les Etudes et les Professions Liege, Belgia – Centrum informacji i doradztwa zawodowego.

Razem z partnerami z Włoch, Hiszpanii i Anglii przystąpiliśmy do prac nad budową narzędzia informatycznego, które posłuży młodzieży z grupy NEET na znalezienie zatrudnienia.

Główny cel: zbudowanie partnerstwa pomiędzy instytucjami doradztwa zawodowego, które starają się wypracowywać model mieszanki formalnej i nieformalnej edukacji, z organizacjami młodzieżowymi i agencjami pracy.

14.11.2014 Prezes Inceptum uczestniczyła w spotkaniu międzysektorowym w Powiatowym Urzędzie pracy. Obecni byli przedstawiciele biznesu, edukacji, NGO. Fundacja Edukacji Europejskiej zaprezentowała zrealizowane w ramach FIO wyniki badań  lokalnego rynku pracy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Cel: opracowanie modelu współpracy pomiędzy  przedsiębiorstwami, Powiatowym Urzędem Pracy, jednostkami samorządów, NGO’sami, wskazanie praktycznych rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim.