Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Montaz instalacji fotowoltaicznej W sobotę 14 września w ogródku szkolnym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jedlinie- Zdroju przy znaczącym udziale uczniów szkoły powstała instalacja fotowoltaiczna składająca się z ogniwa oraz ławki z portami USB zasilanymi z tego ogniwa. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”.

Read More Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”
Grudzień 29, 2020

Przedłużenie projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na większości obszarów życia codziennego, w tym też na edukację. Co za tym idzie wpłynęła także na realizację przez Beneficjenta zadań w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” Placówka przeszła na nauczanie zdalne i w pierwszej kolejności musiała zadbać o komunikację z uczniami (głównie o zaopatrzenie uczniów w narzędzia TIK) […]

Read More Przedłużenie projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”
Grudzień 29, 2020