Wszystkie zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy: RPDS.10.02.04-02-0011/16-00 Fundacja INCEPTUM w ramach procedury […]

Read More Wszystkie zapytania ofertowe