Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja INCEPTUM 1)      Podstawa prawna : – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ […]

Read More Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015
Lipiec 18, 2016