Fundacja w Hiszpanii

Ekipa FI rozpoczęła przygotowania do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z Programu Erasmus+ budowa silnych partnerstw na rzecz edukacji, a konkretnie nauki przedsiębiorczości dzieci i młodzieży. W związku z tym Prezes FI  w dniach 19 – 25.10.2015 uczestniczyła w treningu pt. FITA 3 – From idea to action. Miejsce: Cercedilla  k/Madrytu, siedziba Hiszpańsk iej Narodowej Agencji. Grantodawca:  […]

Read More Fundacja w Hiszpanii
Listopad 11, 2015