Projekt zakończony

Projekt  „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” się zakończył. W okresie 11 miesięcy w Oddziale Niedźwiadki była realizowana podstawa programowa oraz zajęcia dodatkowe w 2-ch strefach: Science i Art. W Science, podczas nauki kodowania i gry w szachy dzieci nabyły pierwsze, kluczowe kompetencje matematyczne i TIK, w strefie ART, bawiąc się słowem, grając i śpiewając […]

Read More Projekt zakończony

Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

01 września 2018 roku  FI w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” w ramach RPO DŚ, Priorytetu X Edukacja, Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, dofinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku. W […]

Read More Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu