Informacja dotycząca otwarcia ofert – zapytanie ofertowe nr 5

Informacja dotycząca otwarcia ofert złożonych w ramach Zapytania ofertowego nr 5, dotycząca dostarczenia sprzętu TIK dla 4 Publicznych Szkół Podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” W dniu 07.09.2017 r. w gabinecie dyrektora ZSP nr2 w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej 7 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej przez Prezesa Fundacji INCEPTUM. […]

Read More Informacja dotycząca otwarcia ofert – zapytanie ofertowe nr 5

Wszystkie zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy: RPDS.10.02.04-02-0011/16-00 Fundacja INCEPTUM w ramach procedury […]

Read More Wszystkie zapytania ofertowe