Zakończenie projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Fundacja Inceptum zakończyła realizację projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”. Z powodu pandemii okres realizacji był przedłużony o 3 miesiące. Wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte. Głównym problemem była niemożność organizacji niektórych wycieczek w obszarze Nauka. W zamian FI zorganizowała warsztaty stacjonarne, które poprowadziła Firma KidsTech. Najpracowitszych 30 uczniów, zamiast wycieczki do CN Kopernik, otrzymało w […]

Read More Zakończenie projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”
Czerwiec 16, 2021

Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Montaz instalacji fotowoltaicznej W sobotę 14 września w ogródku szkolnym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jedlinie- Zdroju przy znaczącym udziale uczniów szkoły powstała instalacja fotowoltaiczna składająca się z ogniwa oraz ławki z portami USB zasilanymi z tego ogniwa. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”.

Read More Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”
Grudzień 29, 2020

Przedłużenie projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na większości obszarów życia codziennego, w tym też na edukację. Co za tym idzie wpłynęła także na realizację przez Beneficjenta zadań w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” Placówka przeszła na nauczanie zdalne i w pierwszej kolejności musiała zadbać o komunikację z uczniami (głównie o zaopatrzenie uczniów w narzędzia TIK) […]

Read More Przedłużenie projektu “Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”
Grudzień 29, 2020

W poszukiwaniu zielonej energii

W zielonej strefie ZSP przy Jana Pawła II uczniowie zbudowali Ogród OZE. Edukacja ekologiczna ma sens w każdym wieku, ale z dziećmi jest najlepsza zabawa. Jak pozyskać energię ze słońca? Jak tę energię zamienić na prąd, którym doładujemy telefon – ale najpierw sami skręcimy ławkę, do tego zrobioną! Tak było! Starsi zamontowali w nim panel […]

Read More W poszukiwaniu zielonej energii
Październik 3, 2019

Projekt zakończony

Projekt  „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” się zakończył. W okresie 11 miesięcy w Oddziale Niedźwiadki była realizowana podstawa programowa oraz zajęcia dodatkowe w 2-ch strefach: Science i Art. W Science, podczas nauki kodowania i gry w szachy dzieci nabyły pierwsze, kluczowe kompetencje matematyczne i TIK, w strefie ART, bawiąc się słowem, grając i śpiewając […]

Read More Projekt zakończony

Projekt dobiega końca…

Realizacja projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” dobiega końca. Większość działań została już zrealizowana. Zespół Projektowy dokonał ich ewaluacji, zarówno wśród rodziców, dzieci jak i nauczycielek. Wszyscy badani zgodnie ocenili, że prowadzenie zajęć obowiązkowych metodą Montessori to strzał w dziesiątkę – pozwala dzieciom na indywidualną kreatywność i inicjatywność. Natomiast najciekawszymi zajęciami dodatkowymi wybrano: w […]

Read More Projekt dobiega końca…
Czerwiec 25, 2019

Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ

Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020 Kwota dofinansowania projektu: 253 022,75 Cel projektu: Podniesienie kluczowych oraz uniwersalnych na rynku pracy kompetencji […]

Read More Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ
Luty 14, 2019

Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza

W grupie Niedźwiadki odbywają się nie tylko zajęcia z realizacji podstawy programowej ale i dodatkowe w obszarze kultury i nauki. W czasie trwania projektu Niedźwiadki wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Teatr Lalek w Wałbrzychu i Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii KidsTech. W działania projektowe, w ramach edukacji ekologicznej tzw. […]

Read More Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza
Grudzień 25, 2018

Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

01 września 2018 roku  FI w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” w ramach RPO DŚ, Priorytetu X Edukacja, Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, dofinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku. W […]

Read More Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu