Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kawiarenka Królewska funkcjonuje codziennie w godzinach od 8 do 14. Codzienny utarg to
średnio 200 zł, z czego 100 zł stanowi zysk. Do tej pory zysk był przeznaczany na zakup
kolejnego sprzętu, urozmaicone półprodukty, a z czasem na atrakcyjne spędzanie przez
założycieli wolnego czasu, jak wyjście do kina czy wycieczka za miasto. Po trzech
miesiącach realizacji projektu została dokonana ewaluacja działalności spółdzielni: analiza
zysków i strat, przyrost przydatnych na rynku pracy kompetencji każdego ucznia /założyciela
spółdzielni jak samodzielność wykonywania powierzonych zadań czy ich efektywność. W
badaniu wzięli udział uczniowie, zarówno Ci zaangażowani w projekt jak i korzystający z
usług Królewskiej, nauczyciele oraz odwiedzający szkołę rodzice. Wynik był celujący i
potwierdził, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, pomimo dysfunkcji, mogą
nauczyć się i wykonywać powierzone zadania, doświadczać realnej pracy.
Innowator stworzył model innowacji / metody kształtowania u młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną postaw i umiejętności przydatnych na rynku pracy poprzez
utworzenie i działalność spółdzielni uczniowskiej w placówce edukacyjnej pn.
NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY i opracował podręcznik
(załącznik)
Innowacja została wyróżniona przez grantodawcę i rozpowszechniona przez Innowatora.

Poniżej zamieszczamy podręcznik innowacji w procesie nauczania

Podręcznikdo pobrania w formacie PDF