Kolejny projekt zakończony!

FI w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” zrealizowała projekt „Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy” a mianowicie przetestowała innowacyjny model  Spółdzielni Uczniowskiej Kawiarnia Królewska w ZSS Szkole Przyspasabiającej do pracy w Świdnicy. Test wypadł celująco. W pracę kawiarenki zaangażowała się cała społeczność szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy /sponsorzy, którym szczególnie w imieniu uczniów chcielibyśmy podziękować za ofiarowanie mebli, lady chłodniczej, porcelany i gadżetów.
Od pierwszego dnia Kawiarenka przynosiła zyski, które założyciele systematycznie przeznaczają na zakup następnych, niezbędnych urządzeń jak grill, gofrownica czy blender. Dopiero w czerwcu część zysków planują przeznaczyć na siebie, a mianowicie na wspólne wyjście do kina czy wycieczkę.
W kwietniu Grono Pedagogiczne ZSS zdecydowało, że Królewska staje się oficjalnym  miejscem praktyk dla osób kształcących się zawodowo; będzie rozbudowana o zewnętrzny ogródek kawiarniany, otworzy się z ofertą na społeczność lokalną.
A FI ? Zrealizowała kolejny projekt edukacyjny, efektami którego będzie mogła się podzielić z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

sdr