Kolejny projekt zakończony!

FI w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” zrealizowała projekt „Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy” a mianowicie przetestowała innowacyjny model  Spółdzielni Uczniowskiej Kawiarnia Królewska w ZSS Szkole Przyspasabiającej do pracy w Świdnicy. Test wypadł celująco. W pracę kawiarenki zaangażowała się cała społeczność szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy /sponsorzy, którym szczególnie w imieniu uczniów chcielibyśmy podziękować za […]

Read More Kolejny projekt zakończony!

Kosmiczny ogród zakończony

FI zakończyła realizację projektu „Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”. Zadanie – prowadzenie Oddziału Pierwiosnków – przekazała Gminie Wałbrzych. Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte (patrz galeria zdjęć), a działania w oddziałach przedszkolnych są kontynuowane. Zanim się rozstaliśmy Pierwiosnki odwiedziły ZOO w Łącznej i we Wrocławiu, zwiedziły Oceanarium, wzięły udział w […]

Read More Kosmiczny ogród zakończony

Informacja dotycząca otwarcia ofert – zapytanie ofertowe nr 5

Informacja dotycząca otwarcia ofert złożonych w ramach Zapytania ofertowego nr 5, dotycząca dostarczenia sprzętu TIK dla 4 Publicznych Szkół Podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” W dniu 07.09.2017 r. w gabinecie dyrektora ZSP nr2 w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej 7 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej przez Prezesa Fundacji INCEPTUM. […]

Read More Informacja dotycząca otwarcia ofert – zapytanie ofertowe nr 5