W poszukiwaniu zielonej energii

W zielonej strefie ZSP przy Jana Pawła II uczniowie zbudowali Ogród OZE. Edukacja ekologiczna ma sens w każdym wieku, ale z dziećmi jest najlepsza zabawa. Jak pozyskać energię ze słońca? Jak tę energię zamienić na prąd, którym doładujemy telefon – ale najpierw sami skręcimy ławkę, do tego zrobioną! Tak było! Starsi zamontowali w nim panel […]

Read More W poszukiwaniu zielonej energii
Październik 3, 2019

Projekt zakończony

Projekt  „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” się zakończył. W okresie 11 miesięcy w Oddziale Niedźwiadki była realizowana podstawa programowa oraz zajęcia dodatkowe w 2-ch strefach: Science i Art. W Science, podczas nauki kodowania i gry w szachy dzieci nabyły pierwsze, kluczowe kompetencje matematyczne i TIK, w strefie ART, bawiąc się słowem, grając i śpiewając […]

Read More Projekt zakończony

Projekt dobiega końca…

Realizacja projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” dobiega końca. Większość działań została już zrealizowana. Zespół Projektowy dokonał ich ewaluacji, zarówno wśród rodziców, dzieci jak i nauczycielek. Wszyscy badani zgodnie ocenili, że prowadzenie zajęć obowiązkowych metodą Montessori to strzał w dziesiątkę – pozwala dzieciom na indywidualną kreatywność i inicjatywność. Natomiast najciekawszymi zajęciami dodatkowymi wybrano: w […]

Read More Projekt dobiega końca…
Czerwiec 25, 2019

Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ

Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020 Kwota dofinansowania projektu: 253 022,75 Cel projektu: Podniesienie kluczowych oraz uniwersalnych na rynku pracy kompetencji […]

Read More Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ
Luty 14, 2019

Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza

W grupie Niedźwiadki odbywają się nie tylko zajęcia z realizacji podstawy programowej ale i dodatkowe w obszarze kultury i nauki. W czasie trwania projektu Niedźwiadki wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Teatr Lalek w Wałbrzychu i Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii KidsTech. W działania projektowe, w ramach edukacji ekologicznej tzw. […]

Read More Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza
Grudzień 25, 2018

Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

01 września 2018 roku  FI w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” w ramach RPO DŚ, Priorytetu X Edukacja, Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, dofinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku. W […]

Read More Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kawiarenka Królewska funkcjonuje codziennie w godzinach od 8 do 14. Codzienny utarg to średnio 200 zł, z czego 100 zł stanowi zysk. Do tej pory zysk był przeznaczany na zakup kolejnego sprzętu, urozmaicone półprodukty, a z czasem na atrakcyjne spędzanie przez założycieli wolnego czasu, jak wyjście do kina czy wycieczka za miasto. Po trzech miesiącach […]

Read More Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kolejny projekt zakończony!

FI w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” zrealizowała projekt „Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy” a mianowicie przetestowała innowacyjny model  Spółdzielni Uczniowskiej Kawiarnia Królewska w ZSS Szkole Przyspasabiającej do pracy w Świdnicy. Test wypadł celująco. W pracę kawiarenki zaangażowała się cała społeczność szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy /sponsorzy, którym szczególnie w imieniu uczniów chcielibyśmy podziękować za […]

Read More Kolejny projekt zakończony!