Projekt dobiega końca…

Realizacja projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” dobiega końca. Większość działań została już zrealizowana. Zespół Projektowy dokonał ich ewaluacji, zarówno wśród rodziców, dzieci jak i nauczycielek. Wszyscy badani zgodnie ocenili, że prowadzenie zajęć obowiązkowych metodą Montessori to strzał w dziesiątkę – pozwala dzieciom na indywidualną kreatywność i inicjatywność. Natomiast najciekawszymi zajęciami dodatkowymi wybrano: w […]

Read More Projekt dobiega końca…
Czerwiec 25, 2019

Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ

Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020 Kwota dofinansowania projektu: 253 022,75 Cel projektu: Podniesienie kluczowych oraz uniwersalnych na rynku pracy kompetencji […]

Read More Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ
Luty 14, 2019

Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza

W grupie Niedźwiadki odbywają się nie tylko zajęcia z realizacji podstawy programowej ale i dodatkowe w obszarze kultury i nauki. W czasie trwania projektu Niedźwiadki wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Teatr Lalek w Wałbrzychu i Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii KidsTech. W działania projektowe, w ramach edukacji ekologicznej tzw. […]

Read More Aktualności z Montessoriańskiego Wzgórza
Grudzień 25, 2018

Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

01 września 2018 roku  FI w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój rozpoczęła realizację projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” w ramach RPO DŚ, Priorytetu X Edukacja, Poddziałania 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, dofinansowanego z UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany od 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku. W […]

Read More Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu

Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kawiarenka Królewska funkcjonuje codziennie w godzinach od 8 do 14. Codzienny utarg to średnio 200 zł, z czego 100 zł stanowi zysk. Do tej pory zysk był przeznaczany na zakup kolejnego sprzętu, urozmaicone półprodukty, a z czasem na atrakcyjne spędzanie przez założycieli wolnego czasu, jak wyjście do kina czy wycieczka za miasto. Po trzech miesiącach […]

Read More Kawiarenka Królewska działa codziennie

Kolejny projekt zakończony!

FI w ramach ogólnopolskiego projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” zrealizowała projekt „Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy” a mianowicie przetestowała innowacyjny model  Spółdzielni Uczniowskiej Kawiarnia Królewska w ZSS Szkole Przyspasabiającej do pracy w Świdnicy. Test wypadł celująco. W pracę kawiarenki zaangażowała się cała społeczność szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy /sponsorzy, którym szczególnie w imieniu uczniów chcielibyśmy podziękować za […]

Read More Kolejny projekt zakończony!

Kosmiczny ogród zakończony

FI zakończyła realizację projektu „Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”. Zadanie – prowadzenie Oddziału Pierwiosnków – przekazała Gminie Wałbrzych. Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte (patrz galeria zdjęć), a działania w oddziałach przedszkolnych są kontynuowane. Zanim się rozstaliśmy Pierwiosnki odwiedziły ZOO w Łącznej i we Wrocławiu, zwiedziły Oceanarium, wzięły udział w […]

Read More Kosmiczny ogród zakończony